BOMBERS............................................telf.: 973 445 080 

 

MOSSOS D’ESQUADRA .....................  telf.: 973 450 450 

 

URGÈNCIES.........................................telf. 012

 

 

Urgències

1/5

© 2014  pàgina web creada per Dossier P&M. Tots els derets reservats.