Tauler d'Anuncis

1/5
  • Icono de la aplicación de Facebook
  • Wix Twitter page

Títol

 

Publicat

 

Document

 

Contractació de personal laboral temporal

01 - Octubre - 2015

Baixa al padró municipal d’habitants per inclusió indeguda

08 - Octubre - 2015

Correcció d'errades

13 - Novembre - 2015

Aprovació definitiva de l'ordenança reguladora de l'Administració electrònica

04 - Novembre - 2015

Aprovació provisional de la modificació d'ordenances fiscals de l'any 2016

 

27 - Octubre - 2015

Aprovació definitiva de modificació d'ordenances

30 - Novembre - 2015

Sol.licitud ampliació explotació porcina

17 - Novembre - 2015

Aprovació padrons fiscals Guals i Wifi exercici 2016

01 - desembre - 2015

Aprovació definitiva modificació crèdits  núm. 6 exercici 2015

28 - desembre - 2015

Eleccions Agràries 28-02-2016

22 - gener - 2016

© 2014  pàgina web creada per Dossier P&M. Tots els derets reservats.