Gran increment del Reciclatge a Albesa gràcies al sistema de contenidors per illes.

 

El nou sistema de contenidors per illes ha facilitat un notable increment del reciclatge en el nostre poble.

S'ha doblat el percentatge de selecció d'Envasos lleugers i d'orgànica, s'ha incrementat el reciclatge de paper i cartró i s'ha gairebé triplicat la recollida del vidre. Això ha fet que la quantitat de materials que deixem al rebuig s'hagi reduït aproximadament en un 30%.

Aquest increment del reciclatge fa que, avui, Albesa sigui el 5è millor poble de la Noguera en reciclatge i estigui per sobre de la mitjana de la Noguera i de Catalunya. Ho podreu veure en el gràfic adjunt.

Tingueu en compte, però, que encara ens falta una mica per arribar als objectius que ens fixa Europa per al 2020. Us animem, doncs, a seguir intensificant la selecció de les nostres escombraries per tal d'assolir aquest objectiu i mirar de superar-lo. Això contribuirà a fer més econòmic aquest servei i, alhora, les futures generacions ens ho agrairan.

Please reload

1/5

Notícies

© 2014  pàgina web creada per Dossier P&M. Tots els derets reservats.