La Comissió de Protecció Civil de Catalunya aprova el pla d'emergències d'Albesa

La Comissió de Protecció Civil de Catalunya va aprovar, el passat 5 de desembre del 2018, el DUPROCIM d'Albesa. Aquest document preveu les actuacions d'urgència que cal tenir previstes per emergències de caràcter bàsic i, també, per casos de nevades, inundacions i sismes.

Please reload

1/5

Notícies

© 2014  pàgina web creada per Dossier P&M. Tots els derets reservats.