al contingut a la navegació Informació de contacte

Projecte

Procurem que els nen es comportin d’acord amb un es pautes de convivència que els portin cap a una autonomia personal, i cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social. Convivim en la diversitat avançant en la relació amb les altres persones i iniciant-los en la resolució pacífica de conflictes.

Dediquem temps a que els infants vagin adquirint progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes per actuar amb seguretat i eficàcia tot respectant el ritme de cada infants.

Donem eines per a que els ingents pensin, creïn i elaborin explicacions i progressin en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà de diversos llenguatges.

Fem que el nen progressi en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats. Ajudem al nen/a ha assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anant-se formant una imatge positiva de si mateixos i de les altres persones

Aconseguim que el nen/a observi i explori l’entorn immediat, natural i físic amb una actitud de curiositat i respecte tot fent-lo participar gradualment en les activitats que realitzem a lla llar d’infants. Disposem i apliquem diferents eines per a documentar el treball que es realitza a la llar.

Participem en festes, tradicions i costums de la comunitat, mostrant interès i curiositat. Realitzem sortides pròximes al nostre entorn