al contingut a la navegació Informació de contacte

En xifres

Albesa

Codi
250083
Comarca
Noguera
Població
1.579
Superfície
37,61
Densitat
42
Altitud
237

Superfície (km²)

Municipi
37,61
Comarca
1.784,07
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
42
Comarca
22
Catalunya
242,7

Homes

Municipi
859
Comarca
20.404
Catalunya
3.833.786

Dones

Municipi
720
Comarca
18.893
Catalunya
3.958.825

Població

Municipi
1.579
Comarca
39.297
Catalunya
7.792.611

Població de 0 a 14 anys

Municipi
207
Comarca
5.586
Catalunya
1.119.768

Població de 15 a 64 anys

Municipi
1.008
Comarca
25.173
Catalunya
5.171.048

Població de 65 a 84 anys

Municipi
290
Comarca
6.711
Catalunya
1.245.368

Població de 85 anys i més

Municipi
74
Comarca
1.827
Catalunya
256.427

Població

Municipi
1.579
Comarca
39.297
Catalunya
7.792.611

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
115
Comarca
2.906
Catalunya
576.192

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
578
Comarca
13.618
Catalunya
2.611.918

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
137
Comarca
3.216
Catalunya
560.355

Homes de 85 anys i més

Municipi
29
Comarca
664
Catalunya
85.321

Homes

Municipi
859
Comarca
20.404
Catalunya
3.833.786

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
92
Comarca
2.680
Catalunya
543.576

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
430
Comarca
11.555
Catalunya
2.559.130

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
153
Comarca
3.495
Catalunya
685.013

Dones de 85 anys i més

Municipi
45
Comarca
1.163
Catalunya
171.106

Dones

Municipi
720
Comarca
18.893
Catalunya
3.958.825

Població nascuda a Catalunya

Municipi
1.243
Comarca
28.472
Catalunya
4.958.965

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
49
Comarca
3.025
Catalunya
1.183.598

Població nascuda a l'estranger

Municipi
287
Comarca
7.800
Catalunya
1.650.048

Població

Municipi
1.579
Comarca
39.297
Catalunya
7.792.611

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
1.287
Comarca
32.066
Catalunya
6.520.801

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
292
Comarca
7.231
Catalunya
1.271.810

Població

Municipi
1.579
Comarca
39.297
Catalunya
7.792.611

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
672
Comarca
16.185
Catalunya
3.176.747

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
187
Comarca
4.219
Catalunya
657.039

Homes

Municipi
859
Comarca
20.404
Catalunya
3.833.786

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
615
Comarca
15.881
Catalunya
3.344.054

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
105
Comarca
3.012
Catalunya
614.771

Dones

Municipi
720
Comarca
18.893
Catalunya
3.958.825

Homes residents a l'estranger

Municipi
12
Comarca
1.255
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
23
Comarca
1.274
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
35
Comarca
2.529
Catalunya
357.011

Població resident

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població estacional ETCA

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població ETCA

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Pob. ETCA / pob. resident (%)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
230
Comarca
6.060
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
41,3
Comarca
75
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
5
Comarca
128
Catalunya
29.604

Naixements. Nenes

Municipi
7
Comarca
130
Catalunya
28.030

Naixements

Municipi
12
Comarca
258
Catalunya
57.634

Defuncions. Homes

Municipi
10
Comarca
226
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
9
Comarca
221
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
19
Comarca
447
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
6
Comarca
105
Catalunya
23.601

Llars amb una persona

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb dues persones

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb tres persones

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb quatre persones i més

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars d'una persona

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars de dues per. o més (sense nucli)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars de parelles sense fills

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars de parelles amb fills

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars monoparentals

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb dos nuclis o més

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
16
Comarca
175
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
4
Comarca
75
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
20
Comarca
250
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
25
Comarca
664
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
33
Comarca
512
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
7
Comarca
150
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
18
Comarca
514
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
25
Comarca
664
Catalunya
149.665

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement migratori

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement total de la població

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
170
Comarca
5.213
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
10,8
Comarca
13,96
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-2,54
Comarca
-1,72
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
13,34
Comarca
15,68
Catalunya
13,94

Població que entén català

Municipi
1.530
Comarca
37.555
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
1.315
Comarca
31.766
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
1.273
Comarca
32.248
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
950
Comarca
23.548
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
_
Comarca
1.208
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
1.630
Comarca
38.764
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
1
Comarca
6
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
1
Comarca
9
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
1
Comarca
16
Catalunya
1.024

Pistes poliesportives

Municipi
2
Comarca
81
Catalunya
8.389

Camps poliesportius

Municipi
1
Comarca
38
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
1
Comarca
68
Catalunya
9.256

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
1.105

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
437

Altres espais esportius

Municipi
6
Comarca
328
Catalunya
29.265

Espais esportius

Municipi
11
Comarca
536
Catalunya
51.754

Educació primària o inferior

Municipi
22,2
Comarca
18,4
Catalunya
14,8

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
36,8
Comarca
37,4
Catalunya
28,2

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
20
Comarca
20
Catalunya
23,5

Educació superior

Municipi
21,1
Comarca
24,1
Catalunya
33,4

Electors (Elec. municipals)

Municipi
1.106
Comarca
27.376
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
78,8
Comarca
73,8
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
1.089
Comarca
26.783
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
57,4
Comarca
57,5
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
1.081
Comarca
26.799
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
74,3
Comarca
71
Catalunya
69,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
77,2
Comarca
72,1
Catalunya
60,9

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
1.103
Comarca
27.255
Catalunya
5.645.470

Població ocupada

Municipi
691
Comarca
15.404
Catalunya
3.033.916

Població desocupada

Municipi
230
Comarca
4.986
Catalunya
1.052.138

Població activa

Municipi
921
Comarca
20.390
Catalunya
4.086.055

Població inactiva

Municipi
739
Comarca
19.232
Catalunya
3.386.882

Població de 16 anys i més

Municipi
1.402
Comarca
33.523
Catalunya
6.223.448

Homes

Municipi
420
Comarca
9.320
Catalunya
1.823.565

Dones

Municipi
285
Comarca
6.780
Catalunya
1.617.065

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
705
Comarca
16.095
Catalunya
3.440.630

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
730
Comarca
17.000
Catalunya
3.617.840

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
595
Catalunya
9.905

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
25
Comarca
1.905
Catalunya
452.940

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
25
Comarca
800
Catalunya
150.530

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
65
Comarca
5.020
Catalunya
2.328.425

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
125
Comarca
8.320
Catalunya
2.941.805

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
100
Comarca
1.315
Catalunya
21.465

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
245
Catalunya
37.385

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
20
Comarca
490
Catalunya
69.815

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
40
Comarca
1.800
Catalunya
428.870

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
160
Comarca
3.845
Catalunya
557.535

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
60
Comarca
3.170
Catalunya
548.170

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
65
Comarca
3.235
Catalunya
701.645

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.665
Catalunya
704.140

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
250
Catalunya
987.850

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
125
Comarca
8.320
Catalunya
2.941.805

Comptes de cotització

Municipi
30
Comarca
1.364
Catalunya
244.036

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
419
Comarca
9.514
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
692,68
Comarca
813,63
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
190
Comarca
4.342
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
176
Comarca
4.092
Catalunya
775.829

Total

Municipi
366
Comarca
8.434
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
5,8
Comarca
234,8
Catalunya
7.259,1

Atur registrat. Indústria

Municipi
2,2
Comarca
222,8
Catalunya
39.692,7

Atur registrat. Construcció

Municipi
3,1
Comarca
146,7
Catalunya
27.406,5

Atur registrat. Serveis

Municipi
26,2
Comarca
1.092,7
Catalunya
256.753,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
1,4
Comarca
156,2
Catalunya
23.532,1

Atur registrat

Municipi
38,7
Comarca
1.853,3
Catalunya
354.643,7

Atur registrat. Homes

Municipi
16,4
Comarca
843,8
Catalunya
151.632,6

Atur registrat. Dones

Municipi
22,2
Comarca
1.009,6
Catalunya
203.011,1

Atur registrat

Municipi
38,7
Comarca
1.853,3
Catalunya
354.643,7

Habitatges familiars principals

Municipi
639
Comarca
15.288
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
_
Comarca
3.638
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
_
Comarca
4.391
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
1.082
Comarca
23.317
Catalunya
3.863.381

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
408
Comarca
11.305
Catalunya
2.188.657

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
_
Comarca
2.558
Catalunya
582.701

Habitatges familiars principlas cedits, altres formes

Municipi
_
Comarca
1.424
Catalunya
173.586

Habitatges familiars principals

Municipi
639
Comarca
15.288
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars principals fins a 60 m²

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
538.966

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
176
Comarca
6.441
Catalunya
1.476.187

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
288
Comarca
4.590
Catalunya
560.379

Habitatges familiars principals de 121 i més m²

Municipi
_
Comarca
3.007
Catalunya
369.412

Habitatges familiars principals

Municipi
639
Comarca
15.288
Catalunya
2.944.944

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

PIB (milions d'euros)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

PIB per habitant (milers d'euros)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

PIB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB agricultura

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB indústria

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB construcció

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB serveis

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB energia, aigua i residus

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB alimentació, tèxtil i química

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB maquinària, mat. elèc. i de transport

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB indústria

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB comerç

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB transport, inf. i comuni.

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB hostaleria

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB act. finan. i assegurances

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB act. immob., tècniques i adm.

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB adm. pública i altres ser.

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB serveis

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

RFDB (milers d'euros)

Municipi
22.387
Comarca
550.304
Catalunya
139.741.988

RFDB per habitant (milers d'euros)

Municipi
14,6
Comarca
14,3
Catalunya
18,2

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
80
Comarca
78,7
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
1.035
Comarca
33.313
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
41.424
Comarca
40.570
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
228
Comarca
320
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
17.932
Comarca
18.829
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
4.580
Comarca
4.960
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
3.026
Comarca
69.415
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
17
Comarca
4.179
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
3.043
Comarca
73.595
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
1.245
Comarca
49.567
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
364
Comarca
5.143
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
86
Comarca
3.050
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
98
Comarca
3.930
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
1.196
Comarca
5.384
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
20
Comarca
1.658
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
1
Comarca
405
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
16
Comarca
252
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
14
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
1
Comarca
13
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
3.026
Comarca
69.415
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
201
Comarca
3.083
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
30
Comarca
833
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
4.228
Comarca
47.814
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
0
Comarca
27.137
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
_
Comarca
3.327
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
19.943
Comarca
1.135.009
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
27.484
Comarca
4.837.268
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
2.150
Comarca
11.922
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
_
Comarca
87
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
2
Comarca
41
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
0
Comarca
24
Catalunya
3.092

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
651
Catalunya
319.395

Càmpings

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
1.455
Catalunya
269.985

Turisme rural

Municipi
0
Comarca
60
Catalunya
2.540

Places de turisme rural

Municipi
0
Comarca
520
Catalunya
20.498

Turismes

Municipi
995
Comarca
22.351
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
147
Comarca
3.129
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
264
Comarca
7.280
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
89
Comarca
2.297
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
1.495
Comarca
35.057
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
0,98
Comarca
1,23
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
53,3
Comarca
41,3
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
4
Comarca
103
Catalunya
14.590

Generació de residus (tones)

Municipi
38,04
Comarca
16.138,39
Catalunya
3.518.771,86

Document Actions