Selecció Tècnic

1/5

Convocatòria per a la selecció en règim de personal laboral temporal (de caràcter interí), d’un lloc de treball de Tècnic/a en educació infantil i constitució borsa de treball.

Model Sol·licitud
Anunci-Bases

Anunci d’admesos i exclosos, nomenament del tribunal i fixació de data de les proves

Anunci admesos i exclosos, Tribunal i prova Tècnic/a.

Anunci valoració de la prova de coneixements, valoració de mèrits i convocatòria entrevista personal.

Anunci valoració final ..........................................................

© 2014  pàgina web creada per Dossier P&M. Tots els derets reservats.