al contingut a la navegació Informació de contacte

OAGRTL 3a cobrança tributs

DIVENDRES 17 SETEMBRE 2021

 

Es comunica que l'OAGRTL (Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals) informa sobre el període de la 3a cobrança de tributs 2021

Tercera cobrança 2021
La tercera cobrança del 2021 comença el 20 de setembre i finalitza el 22 de novembre. Durant aquest període es posen al cobrament els rebuts de:
- l'Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Rústica
- Impost sobre Activitats Econòmiques
- Impost sobre Vehicles de tracció mecànica de La Guingueta d'Àneu i Espot
- i taxes i altres ingressos de dret públic
La data de càrrec al banc dels rebuts domiciliats és el 29 d'octubre.


Per domiciliar un rebut d'aquesta cobrança, és pot fer a través de l'Oficina Virtual de l'OAGRTL https://tramits.oagrtl.cat/ .

El tercer termini de rebuts domiciliats d'IBI-Urbana i BICES es carregarà el 29 d'octubre.

També recordar que, una vegada iniciada la cobrança, disposeu de les llistes cobratòries al següent enllaç: https://emunicipal.diputaciolleida.cat, on podreu accedir al seu contingut identificant-vos amb el nom d'usuari i contrasenya.

Parcel·lari d'IBI Rústica
Pel que fa a l'Impost sobre Béns Immobles Rústica, quan el contribuent es descarregui les dades del rebut, automàticament li sortirà el parcel.lari. També pot accedir-hi a través de la següent adreça: https://ov.oagrtl.cat/703.aspx.

 

Document Actions