al contingut a la navegació Informació de contacte

INFORMACIÓ RESPECTE EL PROJECTE D'UNA PLANTA DE COMPOSTATGE A ALBESA

DIMECRES 13 GENER 2021

Bon dia, com ja vàrem informar, el passat dilluns es va celebrar un ple ordinari a l’Ajuntament d’Albesa, es van tractar i exposar molts aspectes, com ja sabeu, els plens son públics i atesa la situació de pandèmia, des de l’inici de la Covid-19 les sessions les celebrem de manera telemàtica. En aquest sentit,  i perquè tothom pugui accedir a la informació,  les sessions es poden visionar a través del canal Youtube de l’Ajuntament. Per tant, tothom que tingui interès pot accedir el vídeo del ple a l’enllaç: https://youtu.be/kguCc3FkMwQ 

Per aquelles persones que no disposen, ara mateix, de mitjans per accedir a la informació del  ple, us adjuntem la informació respecte a la planta de compostatge.

Al juliol de 2020 va tenir entrada a l’Ajuntament d’Albesa, una sol·licitud d’aprovació d’ un Projecte Bàsic per a la instal·lació d’una planta de compostatge, dins la planta d’extracció de graves d’ ÀRIDS ALBESA, amb una capacitat inferior a 75 tones/dia, menys de 27.375 T/any. Quedant segons la Llei 20/2009, de 4 de desembre, tipificada com una activitat de l'ANNEX II, sotmesa a règim de llicència ambiental. 

Concretament es tracta d’un Pla Especial Urbanístic (PEU) sotmès a Avaluació Ambiental Simplificada. Per tant, ara mateix s'ha iniciat el tràmit de l'AVANÇ del pla, on l’Ajuntament ha seguit amb el procediment administratiu.

En aquest sentit, el que s’ha fet, fins ara és, un cop va tenir entrada i després de la valoració de la tècnica municipal,  donar curs al novembre de 2020, a una sol·licitud que consisteix en la tramesa del PEU a l’OTA (Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Lleida), per tal d’iniciar l’avaluació ambiental simplificada i sol·licitud dels informes sectorials previs a:

  • Residus
  • ACA

Després, els tràmits que segueixen en aquest tipus de procediment, i que encara no han tingut lloc són:

1.- Aprovació inicial del PEU: està subjecte a l’Informe Ambiental Estratègic (IAE), els informes sectorials previs i que el PEU s’adapti a l’especificat dels dits informes. 

Juntament amb l’aprovació inicial del PEU cal suspendre l’atorgament de llicències, autorització i aprovacions per un any. Les àrees afectades són les finques afectades pel PEU. Aquesta suspensió es publicarà conjuntament amb l'aprovació inicial. 

2.- Obrir un període d’informació pública de 45 dies mitjançant:

  • Anunci a la seu electrònica de l’Ajuntament.
  • Anunci al BOP.
  • Anunci a un diari de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal. 

3.- Sol·licitar els informes sectorials:

  • Departament de Cultura 
  • Mobilitat
  • Agricultura
  • AESA (i els que l'administració general cregui oportuns)

4.- Aprovació provisional del PEU, requereix modificar/adaptar el PEU al contingut del  informes sectorials i al·legacions. (per poder fer l’aprovació provisional tots els informes sectorials han de ser favorables).

5.- Tramesa de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, per la seva aprovació definitiva.

Per tant, actualment, el procés està en fases molt inicials del procediment Administratiu on ni tan sols s’ha donat  encara trasllat a l’Ajuntament de la possibilitat de fer esmenes a nivell urbanístic ni ambiental, atès que no està absolutament RES aprovat, només estan els tràmits iniciats.

S’ha procedit a demanar els informes a Urbanisme, a l’ACA i a l’Agència de Residus. Si algun d’aquest informes es desfavorable, es denegarà directament, i no s’hauran de continuar amb altres tràmits.

En cas que NO hi hagi resposta denegatòria de l’Administració, i per tant doni origen al estudi de Llicència ambiental i/o urbanística de la Planta de Compostatge,  aquest Ajuntament informarà a tot el poble de tot allò que succeeixi. 

Aquest Ajuntament no ha denegat informació al respecte a ningú que l’hagi sol·licitat. De fet, des de que la notícia va sortir publicada al diari El Segre, molts veïns han preguntat i hem recollit el seu gran malestar que compartim al 100%.

Des de l’arribada d’aquesta proposta, l’equip de govern ha mostrat una gran preocupació cap a una iniciativa que segons el nostre parer no presenta cap element positiu pel poble. És més, considerem que es tracta d’una iniciativa altament perjudicial per al nostre municipi per què suposa una greu contaminació ambiental, com a mínim en termes d’emissió de males olors. 

Des de que tenim coneixement d’aquesta iniciativa, hem realitzat un procés de recerca de situacions semblants com ara a Navalmanzano y Fuentepelayo (Segovia), Los Llanos (Canaries), Perales del Rio (Getafe), Villena (Alicante), Pinto i Alcalà (Madrid), Almonte (Huelva),  As Somozas (Galicia), Calvià (Mallorca), Castelldefels i sobretot la Planta de Fumanya al Lluçanès donat que es troba a una distància al nucli habitat semblant a Albesa. Tots aquest nuclis habitats tenen o han tingut problemes greus relacionats amb els olors que desprenen les Plantes de Compostatge.

Aquest Ajuntament no ha mostrat mai queixa alguna respecte a iniciatives privades d’aquesta natura com és de veure la Planta de compostatge en els límits de Menàrguens, Castelló i Albesa, sita a 4-5km del poble i de nuclis habitats, però per nosaltres és del tot inadmissible aquesta iniciativa a menys d’1 Km del poble, a escassos metres d’una empresa de fruita i sobretot, en uns terrenys rodejats d’una gran activitat agrícola. 

Actualment estem recopilant informació (Guia Pràctica pel disseny i explotació de plantes de Compostatge, Guia sectorial de gestió de les olors a plantes de compostatge de residus d’alta fermentabilitat i plantes de tractament de la fracció restant de residus municipals, Normativa europea així com Sentències del Tribunal Europeo de Drets Humans) i preparant esmenes en cas de que no hi hagi una denegació per part de l’Administració, ja que entenem que la Planta de Compostatge vulnera el dret a la tranquil·litat del domicili, impedint una normal vida familiar i privada.

Com a veïns i veïnes del poble d’Albesa, i que evidentment esteu preocupats per aquesta iniciativa privada, teniu evidentment el dret, com sempre, a sol·licitar informació a l’Ajuntament, i com Ajuntament també recollirem les vostres queixes, suggeriments,...i evidentment, si tot això tira endavant, que esperem que no, tindrem tots i totes, tant com administració local i també com a ciutadans afectats, el dret a presentar les al·legacions escaients.

Document Actions