al contingut a la navegació Informació de contacte

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE BAR DE LA LLAR DE JUBILATS D’ALBESA

DIVENDRES 03 DESEMBRE 2021

Ha estat publicada la licitació del servei de bar de la Llar de Jubilats d’Albesa. Es poden presentar ofertes fins el dia 15 de desembre, a les 15:30 hores, entrant a la Seu Electrònica de la web de l’Ajuntament d’Albesa- Perfil del Contractant – Licitacions, i presentar l’oferta via sobre digital, d’acord amb el que s’estableix al Plec de Clàusules Administratives Particulars publicat.

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=searchCn&reqPhase=Cn&pagingPage=0&idCap=821359

Per a qualsevol aclariment us podeu dirigir a les oficines de l’Ajuntament.

Document Actions