al contingut a la navegació Informació de contacte

ACTUACIONS DE MILLORA AL BOSC DE RIBERA D´ALBESA

DIMECRES 22 MARÇ 2023

Durant les darreres setmanes s'han dut a terme treballs silvícoles de millora del bosc de la ribera del riu Noguera Ribagorçana al seu pas per Albesa. Els treballs han consistit principalment en la tala i desembosc dels arbres caiguts i trencats durant els temporals de l'any 2022. Les actuacions s'han realitzat entre el camí principal i la mota, i tenen com objectiu aconseguir un sòl més sà i estable i reduir l'acumulació de fusta morta que podria convertir-se en combustible en cas d'incendi i en focus de plagues. Així mateix, s´ha realitzat treballs de desbrossat del camí principal. 

La superfície sobre al que s'ha actuat és de 8ha. amb un cost aproximat de 26.000 euros. L´obra l´ha executat l´ Agència Forestal Catalana amb càrrec pressupostari al Departament de Boscos i Recursos Forestals (Departament d´Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural).  

Està previst que, dins els projectes de millora dels boscos de ribera, les intervencions al terme d'Albesa es reprenguin a la tardor.